Технические темы

Задача Розрахувати привод механізму піднімання пакеторозформувальної машини (рис. 1.1) за даними таблиці 1.1.

Потрібно: 1) визначити по­тужність електродвигуна і підібра­ти його за каталогом; 2) визначи­ти загальне передатне число ме­ханізму підйому та виконати кіне­матичний розрахунок; 3) вибрати тип гальма, виконати його розра­хунок і підібрати за каталогом електромагніт; 4) розрахувати ка­нат і підібрати його за державним стандартом; 5) визначити діаметр, довжину, канатоємність та товщину стінок барабана; перевірити барабан на міцність; 6) визначити діаметри блоків; 7) вибрати за держстандартом гак.

Таблиця 1.1

Величина, одиниця вімі­рювання

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Вага вантажу F, кН

Швидкість підні­мання вантажу v, м/хв

Висота, на яку піднімають ван­таж Н, м

Режим роботи

3,0

10

15

Л

4,0

10

20

Л

5,0

9

25

С

6,0

9

30

С

2,0

8

35

Л

3,0

8

15

Л

4,0

7

20

С

1,0

7

25

С

1,2

6

30

Л

1,4

6

35

Л

 

 

Задача 1.2. Розрахувати механізм піднімання штабелеукладача (рис. 1.2.) за даними таблиці 1.2.

Потрібно: 1) розрахувати канат і підібрати його за державним стандартом; 2) визначити діаметр, довжину, канатомісткість і товщину стінок барабана і перевірити барабан на міцність; 3) визначити діаметр блоків поліспаста; 4) вибрати за державним стандартом гак; 5) визначити потужність електродвигуна, підібрати електродвигун за каталогом і перевірити його на коефі­цієнт перевантаження в пус­ковий період; 6) визначити загальне передатне число механізму піднімання; приз­начити тип передач, визначи­ти передатне число кожної передачі; 7) вибрати тип гальма, обчислити розрахунковий гальмівний момент, розрахувати і підібрати за каталогом гальмівний електромагніт.

Таблиця 1.2

Величина, одиниця вімірювання

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вага вантажу F, кН

Швидкість підні­мання вантажу v, м/хв

Висота, на яку піднімають ван­таж Н, м

Режим роботи

2,0

10

8

Л

1,0

12

9

С

3,0

14

10

Л

1,0

16

8

С

1,2

18

9

Т

1,4

10

10

Л

1,5

12

8

Л

1,6

14

9

С

1,8

16

10

Л

2,0

18

8

С

 

 

Задача 2.1. Розрахувати стрічковий конвеєр для переміщення цукру-піску (рис. 2.1). Величини розрахункової годинної продуктивності Q, щільності матеріалу ρ, довжин відрізків по горизонталі L1, L2, L3, кута нахилу конвеєра β і швидкості транспортованого матеріалу ν наведені в таблиці 2.1.

Потрібно: 1) визначити ши­рину стрічки з округленням її до найближчої стандартної; 2) визначити сили опору руху стрічки на всіх відрізках конвеєра; 3) визначити сили натягу стрічки і тягове зусилля на приводному барабані; 4) визначити за максимальним натягом стрічки кількість прокладок та товщину стрічки; 5) вибрати конструкцію підтримувальних роликів і барабанів та визначити їх діаметри; 6) визначити потужність електродвигуна конвеєра та підібрати його за каталогом; 7) визначити загальне передатне число привода конвеєра, призначити тип передачі та визначити передатне число кожної передачі.

Таблиця 2.1

Позначення величини, одиниця вимірювання

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Q, т/год

ρ, т/м3

L1, м

L2, м

L3, м

β, рад

v, м/с

150

1,8

20

15

24

π/12

1,3

160

1,9

22

15

26

π/10

1,3

170

1,8

24

16

28

π/12

1,4

180

1,9

26

16

30

π/10

1,5

190

1,8

28

17

32

π/12

1,6

200

1,9

30

17

34

π/10

1,2

210

1,8

32

18

36

π/12

1,3

220

1,9

34

18

38

π/10

1,4

230

1,8

36

19

40

π/12

1,5

250

1,9

38

19

42

π/10

1,6

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить