Растениеводческие темы

ЗАДАЧІ ДО ТЕМИ «ОРГАНІЧНІ ДОБРИВА»

Задача I

Розрахувати, скільки кг азоту буде внесено під озиму пшеницю з 20 т/га гною і скільки буде засвоєно в перший рік, якщо коефіцієнт засвоєння ( К = 25% ).

Задача II

Розрахувати, скільки кг К2О буде внесено з 30 т/га гною під кукурудзу і скільки буде засвоєно в перший рік, якщо коефіцієнт засвоєння ( К = 70% ).

Задача III

Розрахувати, скільки кг азоту, фосфору, калію буде внесено під картоплю з 40 т гною на 1 га.

Задача IV

Розрахувати, скільки кг азоту і калію буде внесено в ґрунт з 5 т/га гноївки під кукурудзу в підживлення.

Задача V

Розрахувати, скільки кг азоту, фосфору і калію внесено під льон з 8 ц/га пташиного посліду. Вміст: N – 1,5 %, Р2О – 1,8 %, К2О – 1,0%.

Задача VI

Розрахувати, скільки кг азоту, фосфору і калію буде внесено під озиму пшеницю з 20 т/га гною і скільки буде засвоєно в перший рік, якщо коефіцієнт засвоєння азоту-25%, фосфору - 20%, калію-60%.

ЗАДАЧІ ДО ТЕМИ «МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА»

Задача I

Добриво належить до фосфорних. Містить 19-19,5% діючої речовини. Вноситься на всіх ґрунтах в усі строки.

Дати назву добрива, його формулу, описати добування і взаємодію з ґрунтом.

Задача II

Добриво належить до азотних, містить 15% діючої речовини, дуже гігроскопічне, найбільш ефективне для внесення в передпосівне удобрення та підживлення.

Вказати назву добрива, формулу, взаємодію з рослиною і ґрунтом.

Задача III

Добриво належить до калійних, містить більше 50% діючої речовини, цінне під усі культури для внесення в різні строки.

Написати назву добрива, формулу, описати способи його одержання, взаємодію з ґрунтом і рослиною.

Задача IV

Добриво належить до азотних, містить приблизно 35% діючої речовини. Випускається в гранульованому вигляді. Найпоширеніше серед азотних добрив.

Дати назву добрива, точний вміст азоту, вказати, на яких ґрунтах, в яких зонах, під які культури і коли вноситься.

Задача V

Добриво належить до фосфорних, містить приблизно 20% Р2о5, вноситься на кислих ґрунтах в основне удобрення.

Написати формулу добрива, спосіб одержання, взаємодію з ґрунтом.

ЗадачаVI

Добриво належить до азотних, містить більше 40% діючої речовини. Вноситься в усі строки і під усі культури, в тому числі використовується для позакореневого підживлення рослин.

Вказати, яке це добриво, до якої групи належить, точний вміст азоту в ньому, зовнішній вигляд добрива.

Задача VII

Добриво належить до фосфорних, містить 30-50% діючої речовини. Вноситься на всіх ґрунтах в усі строки.

Дати назву добрива, написати його формулу, описати добування і взаємодію з ґрунтом.

Задача VIII

Добриво належить до калійних, містить приблизно 10% К2О, вноситься в основному під буряки.

Дати назву добрива, точний вміст К2О, спосіб одержання добрива, спосіб внесення в ґрунт і взаємодію з ґрунтом.

Задача IX

Розрахувати, скільки центнерів сульфату амонію, суперфосфату і калімагнезії треба внести під картоплю, якщо розрахункова доза N90, Р90, К90.

Задача X

Розрахувати, скільки центнерів аміачної селітри, суперфосфату і калійної солі треба внести в основне удобрення під озиму пшеницю, якщо розрахункова доза N45, Р45, К45.

Задача XI

Розрахувати, скільки центнерів аміачної селітри, суперфосфату і сильвініту треба внести в припосівне удобрення під цукрові буряки, якщо розрахункова доза N10, Р15, К10.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить