Растениеводческие темы

Завдання та задачи з агрохімії

1. Завдання. Розрахувати норму внесення меленого вапняку (90%) у фізичній масі. Ґрунти середньо суглинкові, рН сольової витяжки 4,8. Вологість вапняку 2%, кількість домішок 10%.

2. Розрахувати норму доломітового борошна першого класу. Гідролітична кислотність 4 мг-екв на 100г ґрунту, ґрунти добре окультурені, льон і картопля в сівозміні займають 18%.

3. Розрахувати норму гіпсу, якщо загальна кількість увібраного натрію складає 8 мг-екв на 100 г ґрунту, суму увібраних основ 60 мг-екв, солонцевий горизонт в орному шарі 9 см. Питома вага солонцевого горизонту 1,5.

4. Добриво належить до фосфорних. Містить 19-19,5 % діючої речовини. Використовується на всіх ґрунтах, особливо ефективно для припосівного внесення. Дати назву добрива, його формул, описати спосіб одержання та взаємодії його з ґрунтом.

5. Добриво належить до азотних, містить 15% діючої речовини, має значну гігроскопічність, найбільш ефективно для припосівного внесення та підживлення. Вказати назву добрива, формулу, взаємодію з рослинами і ґрунтом.

6. Добриво належить до калійних, містить понад 50% діючої речовини, під усі культури для внесення в різні строки. Написати, назву добрива, формулу, описати способи його одержання, взаємодію з ґрунтом.

7Задача з агрохімії. Добриво належить до азотних, містить приблизно 35% діючої речовини. Випускається в гранульованому вигляді. Найбільш поширене серед азотних добрив. Написати назву добрива, точний уміст азоту. Вказати, на яких ґрунтах, в яких зонах, під які культури і коли вноситься.

8. Добриво належить до фосфорних, містить від 19 до 30% діючої речовини, використовується на кислих ґрунтах основним способом. Написати формулу добрива, способи одержання, взаємодія з ґрунтом та умови його ефективного використання.

9. Добриво належить до азотних, містить понад 40% діючої речовини. Вноситься в усі строки і під усі культури, у тому числі використовується для некореневого підживлення рослин. Вказати, яке це добриво, до якої групи азотних добрив належить, точний уміст азоту, зовнішній вигляд добрива.

10. Розрахувати, скільки центнерів сульфату амонію, суперфосфату та калімагнезії треба внести під картоплю, якщо розрахункова норма N90 P120 K150.

11. Розрахувати, скільки центнерів аміачної селітри, подвійного суперфосфату і хлористого калію треба внести основним способом під озиму пшеницю, якщо розрахункова норма N45 P60 K90.

12. Розрахувати, скільки центнерів аміачної селітри, простого, гранульованого суперфосфату і калійної солі треба внести в рядки при посіві цукрового буряку, якщо розрахункова норма N10 P15 K10.

13. Підібрати види мінеральних добрив, розрахувати норми внесення (у ц/га), під кукурудзу, якщо з 1 га посіву ця культура виносить 60 кг азоту, 90 кг калію фосфору (в умовах вашого господарства).

14. Визначити кількість напівперепрілого гною в штабелях розміром:

- довжина 20м, ширина 4,0м, висота 2,0м;

- довжина 15м, ширина 3,5м, висота 1,5м.

Встановити, яку площу, зайняту картоплею, можна удобрити цією кількістю добрив в умовах вашого господарства.

15. Визначити загальний уміст і вміст засвоюваного азоту, фосфору і калію в штабелі напівперепрілого гною. Розміри штабеля: ширина 4 м, довжина 10м, висота2м.

16. Розрахувати, скільки кілограмів азоту буде внесено на 1 га під озиму пшеницю з 20т гною і скільки буде засвоєно в перший рік, якщо коефіцієнт засвоєння дорівнює 25%.

17. Розрахувати, скільки кілограмів К2О буде внесено на 1 га з 30т гною під кукурудзу і скільки буду засвоєно в перший рік, якщо коефіцієнт засвоєння 70%.

18. Розрахувати, скільки кілограмів азоту, фосфору, калію буде внесено під картоплю з 40т гною на 1 га.

19.Задача. Розразувати, скільки кілограмів азоту і калію буде внесено на 1 га з 5 т гноївки під кукурудзу при підживленні.

20. Розрахувати, скільки кілограмів азоту, фосфору і калію на 1га буде внесено під льон з 8 ц пташиного посліду. Уміст: N-1,5%, P2O5-1,8%, K2O-1,0%.

21. Розрахувати, скільки кілограмів азоту, фосфору і калію на 1 га буде внесено під озиму пшеницю з 30 т гною.

22. Скільки треба свіжого гною, низинного торфу 60%-ої вологи і фосфоритного борошна для заготівлі штабеля розміром: ширина 4м, довжина 10м, висота 1,5м. Співвідношення гною до торфу 1:1, додається 3% фосфорного борошна.

23. Підібрати добрива для цукрового буряку і розрахувати норми внесення в центнерах на 1га, якщо треба внести азоту 60кг, фосфору 90кг і калію 160 кг на 1 га в діючій речовині.

24. Підібрати добрива і розрахувати норми під яру пшеницю, якщо треба внести в кілограмах на один гектар N-60, P2O5-50, K2O-60. Розрахунок зробити з урахуванням коефіцієнтів використання поживних речовин із добрив. Вказати способи внесення добрив (основне, припосівне, підживлення).

25. Підібрати добрива і розрахувати норми під кукурудзу на силос. Треба внести в кілограмах на один гектар N-90, P2O5-60, K2O-80. Розрахунки зробити з урахуванням коефіцієнтів використання поживних речовин з добрив. Вказати способи внесення добрив.

26. Підібрати добрива і розрахувати норми для озимої пшениці при врожаї 45 ц/га за слідуючими даними: уміст азоту в ґрунті 8 мг, фосфору 10мг, калію 12 мг на 100г ґрунту рН – 5,8. Ґрунти Лісостепової зони. Розрахунки зробити з урахуванням коефіцієнтів використання поживних речовин з ґрунту і добрив. Вказати строки внесення добрив.

27. Підібрати добрива і розрахувати норми під ячмінь з урожаєм 40 ц/га якщо міст азоту в ґрунті 7 мг, фосфору 9мг, калію 11 мг на 100г ґрунту, рН – 5,4. Ґрунти дерново - слабкопідзолісті, середньо суглинкові. Вказати строки внесення добрив. Розрахунки зробити з урахуванням коефіцієнтів використання поживних речовин з ґрунту і добрив.

28. Підібрати добрива і розрахувати норми під цукровий буряк при урожаї 300 ц/га якщо міст азоту в ґрунті 8 мг, фосфору 13мг, калію 14 мг на 100г ґрунту, рН – 6,8. Ґрунти чорноземи легкосуглинкові. Під буряк вносять 20т гною. Вказати строки внесення добрив. Розрахунки зробити з урахуванням коефіцієнтів використання поживних речовин з ґрунту та добрив.

29. Підібрати добрива і розрахувати норми під льон при врожайності волокна 10 ц/га якщо міст азоту в ґрунті 6 мг, фосфору 10мг, калію 12 мг на 100г ґрунту, рН – 5,6. Ґрунти дерново - слабкопідзолісті, легкосуглинкові. Вказати строки внесення добрив. Розрахунки зробити з урахуванням коефіцієнтів використання поживних речовин з ґрунту і добрив.

30. Підібрати добрива і розрахувати норми для картоплі з урожаєм 400 ц/га якщо міст азоту в ґрунті 9 мг, фосфору 10мг, калію 15 мг на 100г ґрунту. Ґрунти дерново - підзолісті, легкосуглинкові. Під картоплю вносять 30тонн гною Вказати строки внесення добрив. Розрахунки зробити з урахуванням коефіцієнтів використання поживних речовин з ґрунту і добрив.

Завдання - 31. Підібрати добрива і розрахувати норми для озимого жита з врожайністю 35 ц/га якщо міст азоту в ґрунті 7 мг, фосфору 8мг, калію 10 мг на 100г ґрунту, рН – 6,0. Ґрунти Лісової зони. Вказати строки внесення добрив. Розрахунки зробити з урахуванням коефіцієнтів використання поживних речовин з ґрунту та добрив.

32. Скласти систему добрив у сівозміні з таким чередуванням культур: чистий пар;озима пшениця; ячмінь + конюшина; конюшина першого року; конюшина другого року; льон; ячмінь. Використати середні норми для зони. Вказати способи внесення добрива ( основне, припосівне, підживлення).

33. Скласти систему внесення добрив у зерно просапній сівозміні із слідуючим чергуванням культур: чистий пар; озима пшениця; цукровий буряк; ячмінь; горох; ярі зернові; кукурудза на силос; однорічні трави; озимі; соняшник. Вказати способи внесення добрив. Використати середні норми для зони.

34. Скласти систему удобрення в сівозміні із слідуючим чергуванням: чистий пар; озима пшениця; ячмінь + конюшина; конюшина першого року; конюшина другого року; льон; картопля; овес.

35. Скласти систему удобрення в сівозміні з таким чергуванням культур: ячмінь + конюшина; конюшина; озима пшениця; цукровий буряк; кукурудза на силос; горох; озима пшениця; цукровий буряк; кукурудза на зерно. Вказати способи внесення добрив використати середні норми для зони.

36. Скласти систему польового посліду з теми: «Вплив норм азотних добрив на врожай кукурудзи на силос». Норми азоту сплануйте за фоном Р50 К60 з різницею 10кг, найменша норма N -30кг, найбільша -100кг.

Задача - 37. Скласти систему польового посліду з теми: «Вплив норм калійних добрив на врожай картоплі». Норми калію сплануйте за фоном N60 К90 з різницею 20кг, найменша норма К -40кг, найбільша -120кг.

38. Розрахувати необхідну кількість добрив у кілограмі на ділянку розмірами: ширина 6м, довжина 30м. За схемою досліду треба внести N-90, P2O5-60, K2O-60 (у кг на діючу речовину). Добрива: сечовина, простий суперфосфат, хлористий калій.

39. Розрахувати необхідну кількість добрив у кілограмі на ділянку розмірами: ширина 5м, довжина 30м. За схемою досліду треба внести N-60, P2O5-90, K2O-40 (у кг на діючу речовину). Добрива: Аміачна селітра, подвійний суперфосфат, калійна сіль.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить