Химия

Комплексна контрольна робота з дисципліни  Хімія ліпідів та їх похідних

1. 13,22 г. твердого тваринного жиру (триацилгліцерина) повністю розчиним з 38 мл. 25%-ного розчина КОН.(ρ = 1,18г/мл).

Надлишок лугу нейтралізували 40,2 мл. 12% НСI (ρ = 1,06 г/мл). Послідуюче надлишкове підкислення розчину сопроводжувалося виділенням 10,8 г. нерозчинной в воді речовини. Якою має бути можлива формула жиру?

2. Скількі подвійних зв‘язків має ненасичена жирна кислота, якщо йодне число дорівнює 75, а молекулярна маса Μr = 338. Що це за кислота? Назвіть ії за тривіальною та систематичною номенклатурою.

3. 12,76 г. твердого твариного жиру (триацилгліцерина) повністю розчиним з 19 мл. 25%-ного розчина лугу КОН. (ρ = 1,18 г/см³).

Надлишок лугу нейтралізували 27,8 мл. 5% НСI (ρ = 1,05 г/см³). При послідуючому подкислюванні розчину надлишком кислоти 10,24 г. речовини випало в осад, який мав 75% вуглеця. Знайдіть можливу формулу жиру.

4. Суміш лінолевої та ліноленової кислот має йодное число 220. Визначте відсотковий зміст суміши.

5. Розрахуйте йодне число арахідовонової (20:4) кислоти.

6. Розчин, отриманий після нагрівання 40,3 г жиру тільки однієї органічної кислоти з 70 мл 20% розчину NaOH (ρ = 1,2 г/мл) потребує на нейтралізацію надлишка луга 22,9 мл 36,5% HCl (ρ = 1,18 г/мл). Яка кислота є в складі жиру? Яки речовини і в якої кількості отримані при взаємодії із лугом? Яка реакція може відбуватися при реакції з надлишком кислоти?

7. Розрахуйте відсотковий зміст суміші стеаринової та лауринової кислот, якщо число нейтралізації суміши дорівнює 220.

8. Визначте кількість подвійних зв‘язків у ненасиченій жирній кислоті, якщо йодне число дорівнює 90, а відносна молекулярна маса 282. Що це за кислота? Дайте їй назву за систематичною та ω – номенклатурами, наведіть скорочену (символічну) назву.

8. Розрахуйте йодне число паринарової (18:4) кислоти. Назвіть кислоту за систематичною номенклатурою.

9. Розрахуйте довжину асоційованої пари молекул і довжину молекули мірістинової кислоти. Назовіть кислоту за систематичною номенклатурою.

10. Для гідрогенізації зразка жиру потрібен 1моль Н2. Нагрівання продукта гідрогенізації з водою при 200ºC веде до отримання суміши гліцеріну та тільки однієї кислоти загальною масою 188,8 г. При обробці кислоти надлишком розчину Na2CO3 виділяється 6,72 л (н. у.) газу. Розрахуйте молекулярну масу жиру, та наведіть одну з можливих формул.

11. Розрахуйте довжену асоційованої пари молекул насиченї стеаринової кислоти та довжину однієї молекули.

12. Розрахуйте молекулярну масу, запішить формулу та дайте назву за тривіальною та систематичною номенклатурам алканової кислоти, якщо число нейтралізації 218,80.

13. Знайдіть число подвійних зв‘язкив у ненасиченій жирній кислоті, якщо йодне число дорівнює 181, а молярна маса 280 г/моль. Назовіть кислоту за тривіальною та систематичною номенклатурам.

14. Гідроліз жиру відбувся з утворенням 1 моль стеаринової та 2 моль олеїнової кислот. Як буде відбуватися горіння цього жиру? Наведіть приклади двох можливих формул, та назвіть іх за Sn – номенклатурою.

15. Розрахуйте молярну масу, запішить форлулу і назовіть за тривіальною та систематичною номенклатурам алканову кислоту, число нейтралізації якої 197,23.

16. Розрахуйте довжину асоційованої пари молекул та довжину молекули лауринової кислоти.

17. Знайдіть число подвійних зв‘язків в ненасиченій жирній кислоті, якщо йодне число ії дорівнює 274. Назовіть кислоту за тривіальною та систематичною номенклатурам.

18. 17,56 г рослинної олії нагріли з 30,1мл 20% розчину Н2SО4 (p = 1,14 г/см³) до повного розчинення олії. Отримана суміш реагує з 11,2 г КОН. При дії надлишка бромної води на розчин, отриманий після гідролізу, з‘являється тільки одне тетрабромпрохідне. Яку можливу формулу триацилгліцерін, якщо відомо, що речовина приєднання брому вміщає 53,3% брому за масою.

19. Для повного омилення 42,6 г рослинної олії потрібно 50 г 12,0% розчину NaОН. Обробка розчину надлишком бромної води дає суміш тетрабромпохідного та дібромпохідного в молярному спів відношенні 2 : 1. Масова частка натрію в одному з бромпрохідних є 3,698%. Установіть можливу формулу жиру.

20. Знайдіть молекулярну рефракцію олеїнової кислоти, якщо відомо, що nД²° = 1,4585, а p²° = 895,0 кг/м³.

21. Напішить дві можливі структурні формули жиру, збудованного кислотами з четним числом атомів вуглецю. Відомо, що молекула жиру має 100 атомів гідрогену та він взаємодіє з йодом в співвідношенні 1 : 5.

22. Напишіть дві можливі формули жиру, якій має 57 атомів вуглецю в молекулі та вступає в реакцію з йодом в співвідношенні 1 : 2. До складу жиру входять залишки кислот з четним числом атомів вуглецю.

23. При повному лужному гідролізі жиру отримали суміш солей загальною масою 86,0 г. В суміші масова частка натрію 8,023%. Знайдіть масу гліцерину.

24. Розрахуйте довжину асоцийованої пари молекул та довжену однієї молекули пальмітінової кислоти.

25. Розрахуйте молярну масу, напишіть формулу і назовіть за тривіальною та систематичною номенклатурою алканову кислоту з числом нейтралізації 179,52.

26. Число нейтралізації алканової кислоти 164,73. Що це за кислота? Розрахуйте ії молярну масу? Чи відомо вам тривіальна назва цієї кислоти?

Комментарии  

0 #1 Евгения 05.04.2017 12:00
:eek: :-)
Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить