Экономические темы

Задачі - Економіка виробництва

Задачі.

1 Розрахуйте показники економічної ефективності використання землі якщо у господарстві вироблено валової продукції на суму 1840тис. грн. зерна 31450ц. молока 8150ц, м’яса 2140ц, яiц 4180тис. штук. Площа с\г угідь у господарстві 2245га, у т\ч пашні 2124га. Площа посіву зернових 1060га.

2.У господарстві вироблено продукції на суму 1840тис. грн. зерна 31450т. Середня гадова численність робітників по господарству 290 чоловік. Вони відпрацювали 452тис. ч\ч. Розрахуйте показники виробництва труда.

3.Середньо гадова вартість основних виробничих фондів с\г призначення 8600тис. грн. об’єм енергетичних ресурсів зіставляє 10487 л\с. Площа с\г угідь зіставляє 2245га. Середньо гадова численність працівників с\г виробництва 280 чол. Розрахуйте забезпеченість господарства виробничими ресурсами.

4.Порахуйте показники ефективності виробництва зерна при умовах: з площі 520га. Зібрано 16360ц. зерна, продано зерна 8800ц. грошова виручка зіставляє 497800грн. Повна собівартість 1ц. товарного зерна зіставляє 38,8грн.

5.Розкрийте собівартість одиниці продукції озимих зернових культур(зерна, соломи) при умовах: валовий збір зерна після доробки 20000ц, зерноотходів зі змістом 50% півноціного зерна 8000ц, соломи 19000ц. Загальна сума витрат зіставляє 598570грн. у т. ч. на уборку соломи 213000грн.

6.Підприємство продало зерна 15950ц. по цені 56грн. за 1ц. Повна собівартість 1ц. Зерна зіставляє 42,4грн. Розрахуйте розмір грошової виручки прибутку рентабельності.

7.Об’єм виробництва валової продукції у господарстві зіставляє 2440тис. грн., сума матеріальних затрат зіставляє 1270тис. грн.., затрати на оплату труда 360тис. грн. Визначити валовий і чистий прибуток господарства.

8. Визначте забезпеченість господарства енергетичними ресурсами, якщо у господарстві енергетичними ресурси складають 12550 л. с. Площа с/г угідь 4550 га, кількість середньорічних робітників 40 чоловік.

9.Порахуйте % росту виробництву труда, якщо затрати труда на виробництво 1ц. зерна скоротилися у відчотному році по зрівнянню з прошлим роком з 1,8ч\ч до 1,6ч\ч.

10.Порахуйте % зниження собівартості якщо собівартість 1ц, зерна у прошлому році зіставляла 4680грн, а у відчотному році зіставляє 38 °грн.

11.У господарстві вироблено 31450ц. зерна, собівартість 1ц. зерна, зіставила 38,3грн. Реалізовано зерна 15950ц. по ціні 56грн. за 1ц. Визначте: 1 | Розмір спільного прибутку.

12.Розрахуйте витрати від реалізації некондиційного зерна за умовами у господарстві реалізовано 15950ц., зерна з відхиленням від потрібних кондицій у % засміченості 3%. Ціна 1ц. базисної кондиції 56грн.

13.Розрахуйте економічну ефективність, доповнюючи чистий прибуток нового сорту озимих, якщо затрати на купівлю насіння, збирання у розрахунку на 1 га. зіставляє 392грн.

14.Розрахуйте показники ефективності виробництва зерна: при умовах з площі 520га зібрано 16360ц зерна, продано зерна 8800ц, грошова виручка зіставила 497800грн. Повна собівартість 1ц товарного зерна зіставляє 38,8грн.

15.У господарстві з площі 480га. зібрали 16840ц. зерна, а з площі 360га. багаторічних трав зібрано 69200ц. зеленої маси, 640ц. сіна. Визначити показники врожайності зернових, кормових культур.

16. Затрати труда на виробництво 18240ц зерна зіставили 24700ч\ч, а у цілому по отраслі рослинництва вироблено 1450000грн. продукції і затрачено 108тис. ч\ч. Розрахуйте показники виробництва труда.

17.Тракторний парк господарства за рік зробив 34540га умовної пахати, відпрацьовано 4780 машино-днів, 5370 машино-змін. Кількість тракторів в умовному вичислені-23. Розрахуйте показники використання тракторного парку.

18.Визначте забезпеченість господарства енергетичними ресурсами, якщо у господарстві енергетичні ресурси зіставляють 10540л. с. Площа с\г угідь 3450га, Кількість середньорічних робітників 31 чоловік.

19.Площа посіву зернових культур у господарстві 840га, соняшнику 115га овочів 45га, під кормові зайнято 785га. Визначити структуру посівів

20.Підприємство реалізувало 4300ц. овочів стандартних і 650ц нестандартних. Середня реалізована ціна стандартних овочів 125грн. нестандартні овочі реалізовані по ціні бігрн. за 1ц. Визначити утрати від реалізації нестандартних овочів.

21.Валовий збір зерна составляет 22500ц, овочів 1450ц. Реалізовано зерна 14870ц, а овочів 1245ц. Розрахуйте рівень товарності окремих видів продукції і отраслі рослинництва у цілому, якщо зерна реалізовано по цені 58грн, а овочів по 125грн за 1ц.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить